Sunday, November 27, 2011

*ಇನ್ನಾಗದು*
ನಾವಿಲ್ಲದೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದು ಹೇಗೆ ತಾನೆ ಇರುವಿರಿ ?
ನಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೇಕೆ ಬೇಕು ತಾನೆ ? ನಿಮಗೆ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು...

ನಮ್ಮ ಮೌನವನೆ ತಾನೆ ?
ನೀವು ದುರ್ಬಲತೆ ಎಂದುಕೊಂಡದ್ದು
ನಮ್ಮಿಚ್ಚೆ ಇಲ್ಲದೆನೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು...

ಇನ್ನದೇಷ್ಟು ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳನ್ನಾ ನಾವು ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಮೌನದ ಬೀಗವನ್ನಾ ಅಡವಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಾಗಿರಿಸಬೇಕು... ? ಅದು ಇನ್ನಾಗದ ಮಾತು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಗೊಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ನರಸತ್ತ ಧಾತು

No comments:

Post a Comment