Monday, May 14, 2012

ಓ ಚಂದಮಾಮ , ಓ ಚಂದಮಾಮ
ನೀನಿಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದೆ......?

ಒಬ್ಬಂಟಿ ನಾನು , ಎಲ್ಲೀರುವೆ ನೀನು ? ನನಗೂಡಿ ಇರಬಾರದೆ...?


ಮನಸಲ್ಲು ನೀನೇ , ಕನಸಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಈ ವಿರಹ ಕಹಿಯಾಗಿದೆ

ಮೆಲುಮಾತ ಹರ್ಷಕೆ ಬಿಸಿಯುಸಿರ ಸ್ಪರ್ಷಕೆ ನಿನ್ನ ಸನಿಹ ಬೇಕಾಗಿದೆ...


ಮುನಿಸನ್ನು ಮರೆತು , ಮೌನಾನಾ ಮುರಿದು ಈ ಜೀವ ಸೇರಬಾರದೆ...? ನನ್ನೋಳಗೆ ನೀನು , ನಿನ್ನೋಳಗೆ ನಾನು ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಬಾರದೆ...?


(ನನ್ನದೇ ಮನಸಿನ ಸ್ವರ ಸಂಯೋಜನೆ) :-)):-))

1 comment: