Monday, October 6, 2014

ಹಳೆಯ ಕವಿಯ ವ್ಯಥೆ...ಮಡಿಚಿಟ್ಟ ಹಳೆಯ ಹಾಳೆಯೊಳಗಿನ ನಿನಗೆಂದೆ ಬರೆದಿಟ್ಟ ಕವಿತೆ ... ಮರಣಿಸದೆ ಮರುಕಳಿಸಿವೆ ಅಂದು ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆಇಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯೆಂಬಂತೆ


3 comments:

  1. ಹಳೆಯ ಕವಿಯ ವ್ಯಥೆ...ಮಡಿಚಿಟ್ಟ ಹಳೆಯ ಹಾಳೆಯೊಳಗಿನ ನಿನಗೆಂದೆ ಬರೆದಿಟ್ಟ ಕವಿತೆ ... ಮರಣಿಸದೆ ಮರುಕಳಿಸಿವೆ ನೆನಪುಗಳ

    ಅಂದು ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆಇಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯೆಂಬಂತೆ

    ReplyDelete